1. Экономико-географическое положение города 3 - страница 12198

многоквартирная

2

0,36

2813,10

118

0,21

795,21

23

0,21

795,21

18

Снос 2017,9 кв.м по ветхости

многоквартирная

5


0,4

2752,00

78

0,40

2752,00

62

 

199

многоквартирная

2

0,09

1035,66

43Снос по ветхости, из СЗЗ жд путей

многоквартирная

5

0

0

0

0,57

3921,6

111

0,57

3921,6

88

 

200

многоквартирная

2

0,69

994,80

42

0,69

994,80

28

0,69

994,80

22

 

многоквартирная

3

0,42

4177,86

175

0,42

4177,86

118

0,42

4177,86

94

 

201

персональная
1,17

584,86

25

0,96

223,76

6


Вынос из СЗЗ Элеватора

202

персональная
2,39

1197,92

50

2,39

1197,92

34

1,86

931,38

21

Вынос 266,5 кв.м из СЗЗ ООО "Коопзаготпром"

203

персональная
1,50

751,81

32

1,50

751,81

21

0,82

408,35

9

 

204

персональная
1,36

681,76

29

1,36

681,76

19

1,36

681,01

15

 

205

персональная
1,95

978,45

41

1,95

978,45

28

1,51

756,12

17

Вынос 222,3 кв.м из СЗЗ ООО "Коопзаготпром"

206

персональная
2,30

1149,35

48

2,30

1149,35

33

2,30

1149,35

26

 

207

персональная
1,70

850,21

36

1,70

850,21

24

1,70

850,21

19

 

208

персональная
2,26

1132,52

47

2,26

1132,52

32

2,26

1132,52

25

 

209

персональная
1,37

686,16

29

1,37

686,16

19

1,37

686,16

15

 

210

персональная
1,42

712,10

30

1,42

712,10

20

1,42

712,10

16

 

211

персональная
1,36

679,65

28

1,36

679,65

19

1,36

679,65

15

 

212

персональная
1,40

703,39

29

1,40

703,39

20

1,40

703,39

16

 

213

персональная
1,35

677,30

28

1,35

677,30

19

1,35

677,30

15

 

214

персональная
1,40

701,39

29

1,40

701,39

20

1,40

701,39

16

 

215

персональная
1,33

668,44

28

1,33

668,44

19

1,33

668,44

15

 

216

персональная
1,38

689,07

29

1,38

689,07

20

1,38

689,07

15

 

217

персональная
1,39

696,38

29

1,39

696,38

20

1,39

696,38

16

 

218

персональная
1,18

589,17

25

1,18

589,17

17

1,18

589,17

13

 

219

персональная
1,14

570,79

24

1,14

570,79

16

1,14

570,79

13

 

220

персональная
1,05

523,67

22

1,05

523,67

15

1,05

523,67

12

 

221

персональная
1,01

503,74

21

1,01

503,74

14

1,01

503,74

11

 

222

персональная
0,91

453,47

19

0,91

453,47

13

0,91

453,47

10

 

223

персональная
0,77

387,52

16

0,77

387,52

11

0,77

387,52

9

 

224

персональная
0,74

371,80

16

0,74

371,80

11

0,74

371,80

8

 

225

персональная
0,69

347,01

15

0,69

347,01

10

0,69

347,01

8

 

226

персональная
0,65

325,58

14

0,65

325,58

9

0,65

325,58

7

 

227

персональная
0,53

265,99

11

0,53

265,99

8

0,53

265,99

6

 

228

персональная
0,28

142,61

6

0,28

142,61

4

0,28

142,61

3

 

229

многоквартирная

2

0,28

539,05

23

0,28

539,05

15

0,28

539,05

12

 

многоквартирная

5


1,48

10182,4

288

1,48

10182,4

228

 

230

многоквартирная

2

1,87

4790,13

201

1,23

3031,99

86

1,23

3031,99

68

 Снос 1896,9 кв.м по ветхости

многоквартирная

5

0

0

0

1,48

10182,4

288

1,48

10182,40

228

 

231

многоквартирная

2

3,58

5349,61

224

3,35

5258,51

149

3,35

5258,51

118

 

многоквартирная

50

0,3

2064,00

58

0,30

2064,00

46

 

персональная
0,50

252,02

11

0,50

252,02

7

0,50

252,02

6

 

232

персональная
3,02

1510,58

63

3,02

1510,58

43

3,02

1510,58

34

 

233

персональная
2,75

1374,53

58

2,75

1374,53

39

2,75

1374,53

31

 

234

персональная
1,81

907,69

38

1,81

907,69

26

1,81

907,69

20

 

235

персональная
1,28

640,45

27

1,28

640,45

18

1,28

640,45

14

 

236

персональная
2,07

1034,78

43

2,07

1034,78

29

2,07

1034,78

23

 

237

персональная
1,74

868,98

36

1,74

868,98

25

1,74

868,98

19

 

238

персональная
1,94

971,34

41

1,94

971,34

28

1,94

971,34

22

 

239

персональная
2,64

1321,85

55

2,64

1321,85

37

2,64

1321,85

30

 

240

персональная
1,93

964,73

40

1,93

964,73

27

1,93

964,73

22

 

241

персональная
1,47

734,54

31

1,47

734,54

21

1,47

734,54

16

 

242

персональная
2,33

1164,82

49

2,33

1164,82

33

2,33

1164,82

26

 

243

персональная
1,28

642,00

27

1,28

642,00

18

1,28

642,00

14

 

244

персональная
1,57

788,42

33

1,57

788,42

22

1,57

788,42

18

 

245

персональная
1,17

585,67

25

1,17

585,67

17

1,17

585,67

13

 

246

персональная
1,82

910,40

38

1,82

910,40

26

1,82

910,40

20

 

247

персональная
1,48

741,50

31

1,48

741,50

21

1,48

741,50

17

 

248

персональная
1,68

842,14

35

1,68

842,14

24

1,68

842,14

19

 

249

персональная
1,48

741,10

31

1,48

741,10

21

1,48

741,10

17

 

250


1-municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-upravlenie-obrazovaniya-gorodskogo-okruga-gorod-yakutsk-dalee-uchrezhdenie-ranee-imenuemoe-municipalnoe-uchrezhdenie-stranica-5.html
1-municipalnoe-obrazovanie-ruzskij-municipalnij-rajon-soobshaet-chto-prodazha-municipalnogo-imushestva-posredstvom-publichnogo-predlozheniya-naznachennaya-na-09.html
1-na-temu-zakon-stoimosti-kak-regulyator-obshestvennogo-proizvodstva.html